Prezenční workshop LinkedIn PRO BYZNYS v Praze

 STUDIJNÍ MATERIÁLY A PRACOVNÍ SEŠIT

STUDIJNÍ MATERIÁLY

STÁHNĚTE SI STUDIJNÍ MATERIÁLY k workshopu. Ty obsahují kompletně zpracované tématické okruhytaké spoustu screenshotů, ukázek a příkladů. Ty se vám budou hodit, až budete nové znalosti a dovednosti aplikovat v praxi, v prostředí LinkedIn.
Z těchto studijních materiálů budete čerpat během celého dne workshopu. Máte je k dispozici v pdf verzi.
Prosím, respektujte autorská práva a tyto dokumenty nikde dále nešiřte. Děkuji vám.

PRACOVNÍ SEŠIT

STÁHNĚTE SI PRACOVNÍ SEŠIT k workshopu. Pracovní sešit je pomůckou pro vaše poznámky, myšlenky a nápady, které budete moci po workshopu ihned uplatnit v praxi. Budete ho potřebovat během celého workshopu.
Máte ho k dispozici ve dvou verzích - v pdf: pro tisk a psaní poznámek ručně a ve word dokumentu (docx): pro uložení do PC a psaní si poznámek v něm.
Prosím, respektujte autorská práva a tyto dokumenty nikde dále nešiřte. Děkuji vám.