Děkuji vám za registraci na 3. setkání absolventů!

Už se všichni moc těšíme na naše nefomální setkání, kdy si budeme moci popovídat o všem možném, nejen o LinkedIn a lépe se tak poznat!

Setkáme se 20. 6. 2024 v Praze, ve 14 h hodin, v grilovacím parku Grillogy v Praze,
Nových Butovicích - mapa >>>

Prosím, poznamenejte si datum, čas a místo do svého kalendáře.

Moc se na vás s Josem těšíme!

20. 6. 2024

14:00 - 20:00
v grilovacím parku
Grillogy v Praze,
Nových Butovicích